söndag 1 juli 2012

Ultimate Blog Challenge

 picture borrowed from the ultimate blog challenge

I just entered the ultimate blog challenge.
That means I will try to do a blog post every day throughout July. Therefore, I will write in English, because the challenge is international, but I will also write in Swedish, which means that my posts will be in two languages this month. Except the ones I make on the spot by mobile camera in my hand, but then it is usually the image that does most of the talking and pictures speak any language.

Jag har just gått med i "The ultimate blog challenge"
Det betyder att jag skall försöka göra ett blogginlägg varje dag under hela juli. Jag kommer därför skriva på engelska, eftersom utmaningen är internationell, men jag kommer även skriva på svenska vilket gör att mina inlägg blir två språkiga under denna månad. Utom de som jag gör på stående fot men mobilkameran i högsta hugg, men då är det oftast bilden som är mest talande och bilder talar alla språk.

For the new readers who has not read my blog before, I can tell you that I am a jack of all trades. My main purpose in life right now is to finish writing the trilogy I started writing for almost two years ago. I've come pretty far; all books are available as raw script and I currently working on editing them. Since I am not a published author, I can not live on the trade, which means that i at the same time work full time as a job coach. One should not forget that I also have family which means I also have some upbringing and feeding responsibilities for the small ones. I also live in a house that needs a lot of work that takes some of the time and thought.

För de nya som inte läst min blogg tidigare kan jag berätta att jag är en mångsysslare. Min huvudsakliga uppgift i livet just nu är att skriva färdigt den trilogi jag började skriva på för snart två år sedan. Jag har kommit ganska långt, alla böcker finns som råmanus och jag jobbar för tillfället med redigeringen av dem. Eftersom jag inte är en publicerad författare kan jag inte livnära mig på det utan jobbar samtidigt heltid som jobbcoach. Man får inte glömma att jag dessutom har familj vilket innebär att jag även har en del uppfostra och utfodringsansvar över de små. Jag bor även i ett renoveringsobjekt som tar en del av både tid och tanke.

To create is not something that sticks only to writing it also showes in color and shape, which means I also paint when I get the chance. Since the chances of this are so limited, I use my nails as canvas once a week there I try to find an outlet for that part of my consciousness. Yes, exactly, I must not forget, I am also working with my weight and exercise.

Att skapa är inte något som håller sig endast till skrivandet utan även i färg och form vilket innebär att jag även målar när jag får chansen. Eftersom chanserna till detta är så begränsade använder jag mina naglar som målarduk en gång i veckan där jag försöker få utlopp för den delen av mitt inre. Ja just det, jag får inte glömma, jag jobbar även med min vikt och träning.

My blog covers all of this but with my writing as the general topic. How I get it to merge with all other essentials. I write my blog with a great sense of irony and tries to give a picture of everything with much color and humour.

Allt detta handlar min blogg om fast med betoning på mitt skrivande och hur jag får det att gå ihop med alla andra måsten som småbarnsförälder. Jag skriver med en stor portion ironi och försöker ge en bild av allt med mycket färger och humor. 

Welcome

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att uttrycker dina tankar, jag ska försöka ge feedback på dessa så snart jag kan.

Pernys drömkarl

Vad dricker Perny


"Te -fastän förlöjligat av okänsliga personer och råa sällar - kommer alltid att förbli de intellektuellas favoritdryck."
Thomas de Quincey (1795-1859)


"Vad som än händer dricker jag mitt te.
"Gustaf VI Adolf

"Drycken är som den skönaste dagg från himmelriket."
Lu Yu (800-talet)

"När man har te finner man sig tillrätta till och med under en gran."
Ryskt ordspråk

"Vägen till himlen går förbi en tekanna."
Ryskt ordspråk

"Gud vare tack för te! Vad skulle världen ta sig till utan te? Hur skulle den kunna existera? Jag är glad att jag inte föddes före teet."
Sydney Smit

Etiketter

familj (281) vikt (235) Författande (104) huslig (103) studier (101) övrigt (69) arbetsliv (59) bloggar (45) Skrivande (44) semester (41) mat (35) ytligt (31) norrland (28) musik (24) tillbakablickar (22) utmaning (22) fest (21) Böcker (20) Nagellack (20) foto (20) teknik (20) spekulationer (19) debatt (17) pryl (16) framtid (15) Overall (13) jul (13) jobb (12) tandläkare (9) te (7) frillesås (6) nanowrimo (6) film (5) laster (5) renovering (4) inredning (3) skapat (3) skylt (3) Analys (2) blogg100 (2) författartankar (2) genus (2) #Alvhilda #nordiskmytologi #mytologi #skogsrå (1) Alvhilda (1) fredagsvåld (1) novell (1) prestationsångest (1) smycken (1) vampyrer (1)

Blog Archive